درباره ما

مجموعه فرهنگی دکتر بوک در سال 1397 با اخذ مجوز از اتحادیه کتابفروشان کار خود را در جنب ورودی اصلی دانشگاه محقق اردبیلی جهت ارائه خدمات به دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه و سایر اقشار مردم آغاز به کار نمود. هدف این مجموعه تامین و توزیع کتب درسی و علمی دانشگاهی، کتب غیردانشگاهی مورد علاقمندان و همچنین نوشت افزار و لوازم هنری و مهندسی مورد نیاز جامعه هدف و مخاطبین از مراکز اصلی تولید و توزیع و نشر و ارایه منصفانه به مخاطبین می باشد. این مجموعه نمایندگی رسمی فروش انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی را دارا بوده و کتب دانشگاهی و علمی کلیه ناشرین دانشگاهی و علمی را توزیع می نماید. در جوار فروشگاه فیزیکی واقع در جنب ورودی اصلی دانشگاه محقق اردبیلی، از طریق این سامانه نیز نسبت به ارایه اینترنتی کتاب و فایل الکترونیکی برخی کتب اقدام نموده است. ارسال کتب نیز از طریق سامانه ارسال کتاب شرکت پست جمهوری اسلامی ایران فعال در خانه کتاب طی قرارداد منعقده خواهد بود.


انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
فروشگاه کتاب دکتر بوک
اردبیل
انتهای خیابان دانشگاه
جنب دانشگاه محقق اردبیلی
فروشگاه کتاب دکتر بوک
شماره تلفن
04533523515

ساعات کار
خدمات مشتریان 24x7

دیدگاه ها